Jongensgedrag

Jongensgedrag wordt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw steeds minder gewaardeerd in het onderwijs (en in de hele maatschappij).

Wat we vroeger kwajongensgedrag noemden of Pietje Bell gedrag, noemen we nu probleemgedrag. Jongens hebben daardoor in het onderwijs veel meer problemen dan meisjes. Ook raken jongens achter op meisjes en zijn er steeds minder rolmodellen voor jongens in het basisonderwijs.

 

Wat is nu eigenlijk specifiek jongensgedrag?

Wat is het verschil tussen het jongens- en het meisjesbrein?

Hoe leren jongens en hoe leren meisjes?

Zijn er verschillen in ruzies en hoe kan je daar thuis en op school mee omgaan?

Hoe kun je daar thuis en op school goed mee omgaan?

Wat is het verschil tussen jongens- en meisjesvriendschappen?

Waarom is een gemengd team goed voor jongens en meisjes?

 

Er is aandacht voor het boek ‘Jongens zijn ‘t – Van Pietje Bell tot probleemgeval’ van Angela Crott. Er is ruimte aan het einde van de avond voor het stellen van vragen. U krijgt een hand out met de informatie van deze avond en extra informatie, o.a. wat u kunt doen als er meer nodig is.

 

Woensdag 20 maart  19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - René van Engelen

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Schatkaartacademie via deze pagina.

 

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het AD.