Het team van De Schatkaart

Ons team 2019-2020
Interim Directeur René van Engelen
Onderbouw 0/1/2 Susanne van der Vlist  maandag, dinsdag, om-en-om woensdag
 

Leone Salverda  woensdag, donderdag en vrijdag

 

Ellen la Rondelle onderbouw maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

  BSO Medewerker (Jeroen) maandagmiddag en woensdag
Middenbouw 3 Wieske van Velzen maandag, dinsdag en vrijdag
 

Francis Oldenburg woensdag en donderdag

Middenbouw 4/5 Marius van Dolder maandag, dinsdag en vrijdag
 

Wendy Verhagen woensdag, donderdag en vrijdag

Bovenbouw 6/7/8 Branco Cardoso maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
  Marius den Dolder woensdag
Intern Begeleider Francis Oldenburg maandagmiddag en dinsdag
Administratie Angelique Fakkert vrijdag
Gymleerkracht Denise Jol maandag- en vrijdagmiddag

Plusgroepen, coaching en

ondersteuning             
Wieke Keuzenkamp maandag, dinsdag en woensdag
Studies              dit schooljaar Wieske van Velzen (Master Educational Leadership) donderdag
  Marius den Dolder (Zij-instroom PABO) donderdag
  Wieke Keuzenkamp (Hoogbegaafdheid) zaterdag
TSO, Kristalacademie Wieske van Velzen

Vertrouwenscontactpersoon

en anti-pestcoördinator
Wendy Verhagen ( w.verhagen@deschatkaartdelft.nl)

 

Spreektijd schoolteamleden:

U kunt de locatiedirecteur altijd aanspreken voor een korte boodschap. Als het een onderwerp is waar wat langer de tijd voor nodig is maken we graag een afspraak. De leerkrachten zijn in principe elke dag, bij voorkeur na schooltijd te spreken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, kunt u beter van te voren een afspraak maken. Wij willen u met klem verzoeken de leerkrachten voor schooltijd niet lang aan te spreken. Hun primaire taak is dan het toezicht houden op de kinderen en lesgeven.

 

Afwezigheid van teamleden:

Wanneer om welke reden dan ook een teamlid onverwacht niet aanwezig is, blijven de kinderen op school. Wij zullen alles in het werk stellen om te zorgen voor opvang c.q. vervanging.

Directie en ondersteuning


Leerkrachten