Ons onderwijs

Onze visie:  Ontdekken is leren

 

Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!

Confucius – 551 v.Chr.-479 v. Chr.

Kinderen zitten op school om te leren. Dat doen zij het beste door ervaren, doen, ontdekken op eigen niveau, met elkaar, reflecterend en met verantwoordelijkheid.

 

Onze missie:

De kinderen die onze school verlaten na groep 8 zijn in staat om

- te vertrouwen op hun eigen kunnen,

- met respect om te gaan met zichzelf, de ander en de omgeving.

 

Onder de diverse kopjes rechts leest u meer over ons onderwijs.