Concept

 

Het schoolconcept

Het dagritme in de school is gebaseerd op het leer- en werkritme van kinderen over de dag. De activiteit van het korte termijngeheugen is gekoppeld aan het aanleren van basisvaardigheden. De activiteit van het lange termijn geheugen wordt ingezet om aanwezige kennis toe te passen en uit te breiden.

In ons onderwijs is er een balans tussen Leren en presteren (basisvaardigheden) en Ontdekken en leren (toepassen in betekenisvolle contexten).

Er zijn verschillende keuzemogelijkheden die de kinderen autonomie geven om zo te waarborgen dat het onderwijs betekenisvol voor ze is.

Gezonde voeding en bewegend leren maken onderdeel uit van onze schooldag. Het verbetert het leerproces en stimuleert een gezonde lichamelijke ontwikkeling.

De interactie tussen leerkracht en leerling is van hoge kwaliteit. In een groep werken meerdere leerjaren met elkaar samen.

In alle groepen wordt regelmatig in het Engels gewerkt.

 

Leerkrachten werken dagelijks vanuit onze visie ‘Ontdekken is leren’ en het is ons doel kinderen dat dagelijks te laten ervaren.

 

De vier belangrijkste elementen van het concept

Zelfredzaam Op de Schatkaart komen de kinderen vanaf groep 1 al in aanraking met plannen en samenwerken. Daarnaast leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces onder begeleiding van de leerkracht. Zo worden ze zelfredzaam.

Bioritme Ons onderwijsprogramma is gericht op de werking van de hersenen van het kind en het daarbij horend leer- en werkritme. ’s Morgens wordt het korte termijn en ’s middags het lange termijn geheugen gestimuleerd. Onderzoek wijst uit dat deze manier van leren de hersenen optimaal activeren om verbindingen te leggen.

Engels In het dagelijks leven komen kinderen al veel met de Engelse taal in aanraking. Het onderwijs op de Schatkaart sluit hierop aan door vanaf groep 1 Engelse les aan te bieden. Het Engels wordt buiten de Engelse les ook regelmatig gebruikt tijdens dagelijkse routines en andere lessen.

Ouders Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.