Locatie: Schatkaartacademie

Schatkaartacademie

Loopt u in uw opvoeding en/of het onderwijs aan uw kind ook wel eens tegen zaken aan waarvan u denkt: hoe zit dat nu? Hoe werkt dat bij mijn kind? Kan ik daar anders mee omgaan? Deze vragen stellen opvoeders als ouders, familieleden, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang en buren zich allemaal wel eens. De Schatkaartacademie biedt de mogelijkheid om over een aantal onderwerpen meer te weten te komen. De avonden worden verzorgd door deskundigen.

We organiseren deze gratis avonden over een aantal onderwerpen voor ouders, leerkrachten, medewerkers van de kinderopvang, opa’s en oma’s, buren en andere geïnteresseerden. Iedereen is welkom of iemand nu wel of niet een band met De Schatkaart en/of een andere Librijnschool heeft. Je hoeft je alleen maar aan te melden.  

Inschrijven kan door u op te geven bij directie@deschatkaartdelft.nl: zie onderaan hoe u dit kunt doen.

Hieronder een overzicht van de zes onderwerpen waarvoor u zich kunt opgeven. De afbeeldingen bevatten allemaal een link naar een interessante site over het onderwerp.

 

Hoogbegaafdheid  

schatkaartacademie hoogbegaafdheid

Op deze avond krijgt u informatie over hoogbegaafdheid. Eigenlijk geen goed woord. Je moet eigenlijk in het onderwijs en thuis niet kijken naar of iemand hoogbegaafd is, je moet kijken naar het kind. Wat heeft mijn kind/deze leerling nodig om tot leren te komen, om tot ontwikkeling te komen? Wat heeft mijn kind nodig om gelukkig te worden? Hoe bereid ik mijn kind voor op de maatschappij?

Om de antwoorden op deze vragen te kunnen vinden (dat is al lastig genoeg), is het belangrijk om ook kennis te hebben hoe het hoogbegaafde brein werkt, waar deze kinderen tegen aanlopen in sociale interactie, enzovoort. Behalve dat u iets hoort over de kenmerken, de werking van het brein, het sociaal functioneren, enzovoort, krijgt u ook handvatten voor thuis en voor in de klas. Er is ruimte aan het einde van de avond voor het stellen van vragen. U krijgt een hand out met de informatie van deze avond en extra informatie, o.a. wat u kunt doen als er meer nodig is.

Er is ook informatie beschikbaar op deze avond van Instituut Ponte (zij verzorgen bovenschoolse plusklassen en maken ook gebruik van ruimtes in onze school).

Maandag 28 januari 19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - René van Engelen

 

Voorlezen

de_schatkaartacademie_voorlezen.png

Waarom is het belangrijk voor onze kinderen dat we thuis en op school voorlezen? Wat is interactief voorlezen? Hoe kies je een goed boek om voor te lezen?

Tijdens deze avond hoort u niet alleen hier meer over, u gaat natuurlijk ook de nodige boeken zien en u krijgt tips voor het voorlezen.

 

Maandag 11 februari 19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - Frouke (van de Vindplaats, DOK)

 

Jongensgedrag

de_schatkaartacademie_jongensgedrag.png

Jongensgedrag wordt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw steeds minder gewaardeerd in het onderwijs (en in de hele maatschappij). Wat we vroeger kwajongensgedrag noemden of Pietje Bell gedrag, noemen we nu probleemgedrag. Jongens hebben daardoor in het onderwijs veel meer problemen dan meisjes. Ook raken jongens achter op meisjes en zijn er steeds minder rolmodellen voor jongens in het basisonderwijs.

 

Wat is nu eigenlijk specifiek jongensgedrag?

Wat is het verschil tussen het jongens- en het meisjesbrein?

Hoe leren jongens en hoe leren meisjes?

Zijn er verschillen in ruzies en hoe kan je daar thuis en op school mee omgaan?

Hoe kun je daar thuis en op school goed mee omgaan?

Wat is het verschil tussen jongens- en meisjesvriendschappen?

Waarom is een gemengd team goed voor jongens en meisjes?

 

Er is aandacht voor het boek ‘Jongens zijn ‘t – Van Pietje Bell tot probleemgeval’ van Angela Crott. Er is ruimte aan het einde van de avond voor het stellen van vragen. U krijgt een hand out met de informatie van deze avond en extra informatie, o.a. wat u kunt doen als er meer nodig is.

Woensdag 20 maart  19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - René van Engelen

 

Breindidactiek voor kinderen

schatkaartacademie_breindidaktiek_voor_kinderen.jpg

Als kinderen weten hoe hun hersenen werken, leren ze beter. Op deze avond hoort u wat breindidactiek inhoud en hoe je dit in de klas en thuis kunt inzetten. Er wordt aandacht besteed aan de werking van de hersenen.

Er is ruimte aan het einde van de avond voor het stellen van vragen. U krijgt een hand out met de informatie van deze avond en extra informatie, o.a. wat u kunt doen als er meer nodig is.

De avond over Growth and Fixed mindset sluit prima aan op deze avond.

Maandag 8 april  19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - Wieske van Velzen

 

Rots en Water

schatkaartacademie_rots_en_water_2.jpg  schatkaartacademie_rots_en_water_1.jpg

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Op deze avond hoort u niet alleen iets over Rots en Water en wat dit kan betekenen voor uw kind of jouw leerlingen, je gaat ook zelf aan de slag zodat je zelf ook ervaart wat het met je doet. De avond wordt verzorgd door een gecertificeerde trainer.

Maandag 27 mei  19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - KaDo Talentbegeleiding

 

Growth and fixed mindset

de_schatkaartacademie_mindset.png

Deze (relatief nieuwe) kennis is een belangrijke basis om leren en ontwikkelen van kinderen (en volwassen) te begrijpen en te stimuleren.

Carol Dweck en haar team hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar mindsets. Wat blijkt? Je kunt met de juiste mindset meer en meer leren, groeien. Met een fixed mindset blijkt je ontwikkeling stil te gaan staan en het aantal verbindingen tussen hersencellen af te nemen. Bij een fixed mindset blokkeert er veel in het hoofd: ‘Ik kan het toch niet, ik ben dom, ik begin er dus maar niet aan.’, ‘Iedereen vindt mij slim, dus ik begin maar niet aan dit nieuwe, want straks gaat het niet goed en denken ze dat ik niet slim ben.’ Om (nieuwe) dingen te ontwijken, kunnen kinderen bijvoorbeeld clownesk gedrag vertonen, verzetsgedrag of frustratiegedrag. Iemand met een growth mindset ziet inzet als de manier om te groeien en te leren. Je kunt jezelf verbeteren door je daarvoor in te zetten.

Op deze avond komen aan de orde:

Wat is een fixed mindset en wat is een growth mindset?

Wat zijn de gevolgen van het hebben van een fixed of growth mindset?

Wat doet het met een kind wanneer volwassenen om hen heen (ouders, leerkrachten) een fixed of growth mindset hebben?

Hoe stimuleer je een growth mindset bij kinderen thuis en in de klas?

U krijgt een hand out met de informatie uit deze avond en met extra informatie (waar kunt u bijvoorbeeld meer lezen/vinden hierover).

 

Woensdag 22 mei 19:30 - 21:00 uur, Kristalweg 107 - René van Engelen

 

U kunt zich als volgt aanmelden voor de Schatkaartacademie:

Stuur een mail naar directie@deschatkaartdelft.nl. Vermeldt in de mail het volgende:

-         uw naam

-         voor welke avond(en) u zich aanmeldt

-         met hoeveel personen u zich voor die avond(en) aanmeldt

-         uw rol in de opvoeding (ouder, leerkracht, opa/oma, kinderopvang, vrijwilliger, buren, enzovoort)

U kunt zich voor iedere avond tot de dag er voor aanmelden, maar zo snel mogelijk wordt op prijs gesteld in verband met het regelen van genoeg stoelen, koffie, thee, enzovoort.