Locatie: Praktische informatie - Ouders - Onze school

Praktische informatie

Contactgegevens

Het team van de Schatkaart in 2018-2019

 

Interim Directeur:         René van Engelen (ook anti-pest-coördinator)

                                    directie@deschatkaartdelft.nl

Onderbouw:                 Susanne van der Vlist  maandag, dinsdag

                                    Leone Salverda  woensdag, donderdag en vrijdag

Middenbouw 3:            Wieske van Velzen maandag, donderdag en vrijdag

                                    Francis Oldenburg dinsdag en woensdag

Middenbouw 4/5:        Wieke Keuzenkamp maandag, dinsdag en om de woensdag

                                   Wendy Verhagen om de woensdag, donderdag en vrijdag

Bovenbouw:                Branco Cardoso maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

                                   Wieske van Velzen woensdagochtend

Onderwijs assistente: Ellen la Rondelle ( dubbele bezetting OB)

                                   Adela el Mahdaoui  extra ondersteuning dinsdag en donderdag

                                   in MB en op woensdagochtend in de OB

Intern begeleider:       Francis Oldenburg donderdag

Administratie:             Angelique Fakkert donderdagmiddag (4 uur)

Gymleerkracht:          Denise Jol maandag- en vrijdagmiddag

Schakelklas groep 3:  Francis Oldenburg

Schakelklas groep 6   Wieke Keuzenkamp

Masterclass3 en 4:     Francis Oldenburg

Plusgroep:                 Wieke Keuzenkamp

 

Vertrouwenscontactpersoon:

Wendy Verhagen (w.verhagen@deschatkaartdelft.nl)


Clusterdirecteur:      William van Treuren