Locatie: Helpen op school - Ouders - Onze school

Helpen op school

De Schatkaart maakt graag gebruik van ouders die willen helpen op school.

Medezeggenschapsraad: Ouders in de medezeggenschapsraad denken en besluiten mee over beleid. 6 keer per jaar wordt er vergaderd. De voorbereiding van de vergadering vraagt tijd voor het lezen van documenten.

Ouderraad: Ouders in de ouderraad helpen bij de organisatie van alle feesten en activiteiten. Het gaat om de ideeen, de voorbereiding en de uitvoering.

Extra: In de Seinvlag staat regelmatig een oproep voor hulp van ouders. Het gaat bijvoorbeeld om het begeleiden/ vervoeren van kinderen naar een locatie buiten school of mee helpen met de verkeerslessen.

Wilt u helpen, meldt u aan bij juf Ellen la Rondelle (e.larondelle@deschatkaartdelft.nl), de directie of de leerkracht van uw kind.