Locatie: Schoolgids - Onze documenten - Onze school

Schoolgids 2018 2019

In onze schoolgids vindt u allerlei informatie over De Schatkaart. Als u hieronder op de link klikt, opent de schoolgids automatisch in uw beeld.

schoolgids_obs_de_schatkaart_delft_2018_2019.pdf

Inhoudsopgave van onze gids:

 

 

Voorwoord                                                                                          

1.          Schatkaart is onderdeel van Librijn                                             

2.          De Schatkaart - een openbare school                                                      

3.           Visie, missie en het concept van De Schatkaart                      

4.           Team                                                                                                     

5.           Opvang                                                                                                 

6.           Zwemmen en bewegingsonderwijs                                            

7.           Inschrijven en uitschrijven                                                             

8.           Vakantie, verzuim en leerplicht                                                   

9.           Ouders, OR en MR                                                                            

10.        Kosten                                                                                                   

11.        Schoolregels                                                                                       

12.        Jeugdgezondheid                                                                              

13.        Informatie en communicatie                                                        

14.        Zorg                                                                                                        

15.        Rapportage                                                                                         

16.        Klachtenregeling                                                                               

17.        Vertrouwenspersoon                                                                       

18.        Privacy                                                                                                  

19.        Opbrengsten van ons onderwijs                                                  

20.        Ontwikkelingen                                                                                 

21.        Vakantierooster 2018-2019                                                           

22.        Adressen