Locatie: Bioritme - Ons onderwijs - Onze school

Bioritmeschool

 Vanuit ons bioritmemodel zijn alle kinderen actief en intensief betrokken bij hun eigen leerproces en halen we het beste uit de mogelijkheden van het kind. De dagindeling ziet er als volgt uit:

-Rustig op gang komen

-Basisvaardigheden in de ochtend

-Uitvoering in projectgroepen in de middag

Dat vertaalt zich in:

De route (in de ochtend van 8.30u-9.30u)
's Morgens bij binnenkomst komen de kinderen rustig op gang, door middel van keuze werkjes. Dit noemen we de route. In de onderbouw zijn alle ouders hierbij tot 9.00u welkom. Ouders /verzorgers krijgen de gelegenheid om met hun kind samen een activiteit te doen.

Leren en presteren (in de ochtend van 10.00u-12.15u)
In de ochtend  (vooral van 10.00u-12.00u) is het korte termijn geheugen het meest actief. Na een korte pauze to 10.00u is het de beste tijd om nieuwe leerstof te leren en te oefenen. Onze leerlingen krijgen 's morgens op deze tijd instructie op niveau in de basisvakken als rekenen, lezen, spellen en schrijven. Ze worden intensief door de leerkracht gestimuleerd en ondersteund om het geleerde goed te oefenen zodat ze het helemaal beheersen.

Ontdekken en leren (in de middag van 13.30u-15.30u)
In de middag (vanaf 13.30u) na een lange lunchpauze in het lange termijn geheugen het meest actief en passen we de lesstof (zoals rekenen, taal, wereldorienterende vakken en drama) thema gericht en in samenhang toe. Leerlingen gaan zelf ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. 
Ook gaan ze, begeleid door de leerkracht, op zoek naar onderwerpen waar ze zich kunnen verbetren of de uitdaging in vinden. 

Onder het kopje inspectie leest u de laaste bevindingen van de inspectie. Voor ons het bewijs dat het bioritmemodel echt werkt.