Bovenbouw 6-7-8

Schooljaar 2016-2017

Laat zien wat je kan; Als afronding van het jaar is de musical “Torenhoog” ingestudeerd en uitgevoerd. Torenhoog speelt zich af op het dak van de hoogste toren van de wereld: de splinternieuwe Dreamtower. Deze is gebouwd door Mark Suikerberg, internetexpert en oprichter van Dreambook. De eregast is de populaire vlogger Renzo Ros. Daarnaast komen er nog meer beroemde en minder beroemde gasten. Als iedereen op de toren staat blijkt dat en de lift en het internet het niet meer doen. Natuurlijk ontstaat er paniek!  Zowel gasten als het personeel proberen op hun eigen manier de lift weer aan de praat te krijgen of de aandacht van de buitenwereld te trekken. Niets helpt. Dan begint de lift te praten. Er blijkt een code te moeten worden gekraakt. Dit lukt alleen als iedereen samenwerkt. Na veel toestanden en conflicten wordt de opdracht volbracht. Het blijkt dat Renzo er meer van weet. Hij wilde een legendarische vlog maken maar door alle gebeurtenissen is hij erachter gekomen dat echte vriendschap belangrijker is dan alleen maar filmpjes zetten op internet. De musical eindigt met een spetterend eindlied. 

 

Hoe zit de natuur in elkaar; Wat is gezond gedrag? Door de startcards van Leskracht te lezen is veel informatie verzameld en zijn er uiteenlopende onderzoeksvragen opgesteld: Hoe eet ik gezond? Wat is het verschil tussen een chronische ziekte en een handicap en hoe ga je daarmee om? Wat gebeurt er met je als je een puber bent? Waarom raak je verslaafd? Wat gebeurt er met je als je een ongeluk krijgt? Ook zijn er gastsprekers uitgenodigd. Zo heeft een moeder over haar werk verteld waar ze met verslaafde mensen werkt en is er een les gegeven over gezonde voeding door studenten van de opleiding voeding en diethetiek. Door het lezen van info-boeken en websites en het kijken van filmpjes is er nog meer kennis vergaard. Al deze informatie is verwerkt in een lapbook. Als presentatie heeft iedereen elkaars lapbook bekeken en gelezen.

 

Terug in de tijd; Welke belangrijke personen zijn er geweest en welke gebeurtenissen hebben plaats gevonden vanaf het tijdvak Monniken en Ridders tot en met het tijdvak Pruiken en Revoluties? Karel de Grote, de eerste Nederlandse zin, Floris V, de Hanze, Karel V, Willem van Oranje, de republiek, de V.O.C, Hugo de Groot, Michiel de Ruyter en de slavenij zijn langsgekomen in verhalen, teksten, spreekwoorden en gezegdes, filmpjes en in de onderzoeksvragen die naar aanleiding hiervan zijn opgesteld en uitgezocht. Ook zijn er portretten geschilderd van beroemdheden uit deze periodes. Alle kennis die in dit project is geleerd wordt gepresenteerd in de vorm van muurkranten en zelf gegeven werklessen. 

 

Zelf redzaam; Wat moet je allemaal weten en kunnen om een eigen bedrijf op te zetten? Door mee te doen met het project Jong Ondernemen is hiermee kennis gemaakt: verzin een bedrijfsnaam, welke directeuren zijn er nodig om een bedrijf te runnen, welk(e) logo/ slogan/ reclame maak je om goed herkend te worden, Hoe presenteer je je voor mogelijke investeerders, ga je geld lenen of ga je aandelen verkopen om kapitaal te vergaren om grondstoffen (garen, ringen en zakjes om te verpakken) te kunnen kopen? Er zijn vier bedrijfjes gestart die uiteindelijk producten zoals ringen, kettingen, boekenleggers, e.d. “verkocht” hebben aan de middenbouwleerlingen. Naast aparte lessen over de euro is er ook voor het bedrijfje hard gerekend. Hoeveel geld is er in kas, hoeveel materiaal kun je ervan kopen en voor welk bedrag wordt er verkocht om uit de kosten te komen. Natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met huur en salaris. Aan het eind van het project is bekeken of- en hoeveel winst er gemaakt is. 

 

Landschappen; De aarde kan worden ingedeeld in twee soorten landschappen, namelijk: een landschap dat geheel door de natuur is gevormd (Natuurlandschap) en een landschap dat onder invloed van de mens is gevormd (Cultuurlandschap). In Nederland hebben we voornamelijk te maken met cultuurlandschappen, maar geldt dit ook voor de rest van de wereld en hoe zien die verschillende landschappen er dan uit? Met behulp van de onderstaande onderzoeksvragen zijn de kinderen hiernaar op zoek gegaan. Welke grondsoorten komen er in Nederland voor en hoe zijn ze ontstaan? Wat voor leven is er in de woestijn? Welke verschillende bossen zijn er in de wereld? Wat is een wereldstad en welke gebouwen heb je daar? Waar zijn de bergen in Europa en wat zijn de verschillen? Hoe is Nederland ingericht? Hoe ontstaat een vulkaan? De resultaten van hun onderzoek zijn aan de klas gepresenteerd door middel van posters, powerpoints, en een actieve vulkaan.

 

Voor altijd jong; De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van opa’s en oma’s. De start is een verhaal, voorgelezen door een “oma” aan alle kinderen van de school. Het gaat over drie opa’s die uitleggen dat het vroeger allemaal veel zwaarder was dan nu. Dat blijkt niet helemaal te kloppen….. Natuurlijk zijn er (lees) brillen gemaakt. Een onmisbaar object bij het ouder worden. Hierbij is een les gegeven over de werking van de ooglens. Er is veel gelezen over vroeger waarbij begrippen als hondenkar, hoefsmid, putjesschepper, marskramer en kruidenier voorkomen. Deze kennis is later getest door middel van een quiz. Om echt te ervaren hoe er vroeger gespeeld werd is er een heel festijn geweest waarbij knikkerspelletjes zijn aangeleerd. Een Kinderboekenweek is compleet als er veel wordt voorgelezen. Dit is gedaan door “oudere” volwassenen en leerlingen uit de bovenbouw.

 

Omgaan met elkaar; In de eerste weken van het nieuwe schooljaar is extra veel aandacht besteed aan NAR: netjes aardig en rustig. Er zijn klassenregels gemaakt die zijn genoteerd en opgehangen in de vorm van een  afsprakenslang. Met behulp van stappenplannen zijn een paar regels extra uitgewerkt. Door het bespreken en maken van de verschillende verkeersborden en het uitleggen van fietsknooppunten is een start gemaakt met verkeerslessen. Deze zijn onmiddellijk toegepast bij het fietsen naar het kamp in Hoek van Holland. Ook tijdens het kamp is veel nadruk gelegd op samenwerken en elkaar helpen; de vuurtoren beklimmen, kampvuur, korren en spelletjes op het strand, avondspel, bonte avond en een bezoek aan de waterkering. Weer terug op school is het kamp verwerkt door het maken van informatieposters

 

Schooljaar 2015-2016

Laat zien wat je kan; “DE FEESTAVOND!” Een film als afsluiting van het schooljaar! Twee dagen heeft iedereen in verschillende rollen voor de camera gestaan. Het verhaal gaat over een klas waarvan de helft van de leerlingen een feest wil organiseren en de andere helft daar geen zin in heeft. Na veel perikelen eindigt dit natuurlijk in een spetterende feestavond! De film is door een extern bedrijf in elkaar gezet en voorzien van muziek, effecten en geluidjes. Ondertussen is de klas bezig geweest met het maken van aankondigingsposters, tickets voor de bezoekers en het organiseren van de film/ afscheidsavond. Onder het genot van popcorn en wat te drinken is de film vertoond aan alle ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes en andere genodigden. 

 

Hoe zit de natuur in elkaar; Waarom krijg je kippenvel? Wat is kramp? Wat gebeurt er bij een hersenschudding? Kortom: hoe zit de mens van binnen en van buiten in elkaar? Door het tekenen van een “mensfiguur” en deze in te vullen met hoe de mens van binnen eruit ziet is de voorkennis geactiveerd. Door het lezen van teksten en het maken van een mindmap is gestart met uitbreiding van de kennis over het menselijk lichaam. Door het maken van onderzoeksvragen en de antwoorden daarvan op een info-poster te schrijven zijn veel nieuwe dingen geleerd. De posters zijn door iedereen gelezen. Ieder onderzoeksgroepje heeft zes vragen ingeleverd voor het eindspel. Een zelfgemaakt ganzenbordspel is gespeeld en hiermee is de informatie van het project nog een keer langsgekomen.

 

Vroeger; Van oertijd tot romeinen. De basis is gelegd door lessen over boeren en jagers, hunebedden, het meisje van Yde en de romeinen. Daarnaast is iedereen zelf aan de slag gegaan met onderzoeksvragen. Zo is het ontstaan van de aarde en de evolutie van de mens bestudeerd. Daarnaast is een tijdbalk van de prehistorie gemaakt, een toneelstuk over de tijd van de boeren en jagers, een muurposter over het oude Griekenland met zijn Olympische spelen, zijn de piramides van Egypte bestudeerd, is een prezi gemaakt over waarom romeinen zo succesvol zijn geweest en is een vergelijking gemaakt van het dagelijks leven tussen de prehistorie en nu. Alle resultaten zijn gepresenteerd aan de klas. 

 

Redzaam zijn; Er zijn verschillende godsdiensten. Het project is gestart met kleine onderzoekjes over waar wij op school in geloven, welke heilige boeken er zijn, hoe de gebedshuizen heten, waar welke godsdienst op de wereld het meest voorkomt en welke symbolen er bij welke godsdienst horen. Er is een aantal gebedshuizen  “bezocht” door het bekijken van filmpjes. Er is verteld door deskundigen (de kinderen die meer van een bepaald geloof weten) over voorwerpen die erbij horen. Daarna zijn, in groepjes, het christendom, de islam, het jodendom, het hindoeïsme en het boeddhisme bestudeerd. Het eindresultaat is een tentoonstelling. Deze is, samen met de presentaties van de middenbouw die het over hetzelfde onderwerp hebben, vertoont voor elkaar, de leerlingen van de onderbouw, middenbouw en de ouders. 

 

Naar buiten; Onze aarde bestaat voor een groot deel (wel 70%) uit water. Met behulp van onderzoeksvragen zijn de volgende onderwerpen uitgezocht: Hoe gebruiken mensen rivieren en zeeën? Hoe komt het dat water gevaarlijk kan zijn? Hoe beschermen mensen zich tegen water en hoe kun je land maken? De resultaten zijn gepresenteerd door middel van een quiz, een powerpoint, een tijdschrift en een speurtocht. De atlas veel gebruikt. De belangrijkste wateren van Nederland, Europa en de wereld zijn opgezocht, geleerd en overhoord. Daarnaast is aandacht geschonken aan natuurkundige verschijnselen; warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit zijn door het onder andere doen van proefjes nader bekeken. 

 

Omgaan met elkaar; In de eerste weken van het nieuwe schooljaar is extra veel aandacht besteed aan NAR: netjes aardig en rustig. Er zijn regels bij bedacht en deze zijn samen met “menselijke” letters op posters gezet. Ook is geoefend in naar elkaar luisteren door het voeren van een debat. Tijdens het kamp in de Biesbosch is veel nadruk gelegd op elkaar helpen en samenwerken; fietsen in groepjes naar Rotterdam (met de waterbus naar Kinderdijk en daarna door naar de Stayokay in Dordrecht), zowel zelf roeien als meevaren met de fluisterboot en zijn er veel gezamenlijke spelactiviteiten en optredens tijdens de bonte avond gedaan. Weer terug op school is,met Leskracht,het thema uitgebreid door het bestuderen van en presenteren over normen en waarden, discriminatie, vluchtelingen, gelijke rechten tussen mannen en vrouwen (met als voorbeeld Aletta Jacobs) en verschillende culturen in Nederland. Het project is afgesloten met de Kinderboekenweek door het samen bedenken en laten zien van proefjes (Raar maar Waar) aan alle kinderen van de school.

 

Schooljaar 2014-2015

De DJ draait door; Deze musical speelt zich af in discotheek “Van Streek”, waar binnenkort op het jubileumfeest een bijzondere gast zal optreden: de beroemde gemaskerde DJ Armina. Ondertussen wordt er in het koninklijk paleis het bekende schilderij "de Kaaskoppen" gestolen. De koning en koningin zijn ontsteld, ook al omdat hun dochter steeds vaker weg is. Dat is niet zo vreemd, want Azalea is, zonder dat zij dat weten, de DJ. Dieven, Rasta Ferry en haar vrienden, zelfs de burgemeester en een tv- programma komen langs in de musical. Uiteindelijk wordt het schilderij (en de ontmaskerde prinses) teruggevonden tijdens het swingende slotfeest in de discotheek.

 

Wereldoorlogen; In april is aandacht besteed aan de twee wereldoorlogen en de crisis van de jaren dertig van de 20e eeuw. Tijdens dit project zijn verhalen verteld en zelf geschreven, is er voorgelezen, zijn er filmpjes bekeken en is de voorstelling “het koffertje van Ida Vos” , over een meisje dat in WO II ondergedoken heeft gezeten, bezocht. Het project is afgesloten met het kijken naar de film “oorlogsgeheimen”. Een verfilming van een boek van Jacques Vriens. 

 

Ik van binnen; het project is gestart met het geven van informatie over het menselijk lichaam. Daarna zijn er naar aanleiding van de startcards van Leskracht mindmaps gemaakt over dit onderwerp. Hier zijn onderzoeksvragen uit voortgekomen; Wat zijn botten, wat zijn spieren? Hoe werken je organen? Wat als je zintuigen niet meer werken? Waarom hebben we bloed in ons lichaam? Deze vragen zijn de start geweest van het verzamelen van informatie op internet, het bekijken van filmpjes en het lezen van informatieboeken. De resultaten zijn verwerkt in een tijdschrift, een werkles, een muurkrant en een pop-poster. Deze zijn gepresenteerd aan de klas. 

 

Wereldsteden; Wat is een wereldstad? Waar in de wereld liggen de metropolen waar je regelmatig over hoort en leest? Welke landen hoort er bij die steden? Wat kun je allemaal zien en bezoeken in deze steden? Deze vragen worden tijdens het project beantwoord door opdrachten te maken waarbij de atlas veel wordt geraadpleegd. Ook wordt een bezoek gebracht aan het Sience Centre. Hier wordt met lego de ontwerpen van de gebouwen die in de klas zijn gemaakt in het echt nagebouwd. Het project wordt afgesloten met het invullen van een topografische kaart waar een aantal grote steden en de landen die daarbij horen worden genoteerd.

 

Het weer verklaard: Wat is het verschil tussen weer en klimaat? Hoe en waarmee wordt het weer gemeten? Ook over seizoenen, wolken, luchtdruk, wind en klimaatzones worden vragen gesteld. In groepjes worden de onderzoeksvragen bestudeerd en uitgezocht. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de klas door middel van een powerpoint, een informatiezuil, een poster en zelfs een speurtocht. 

 

Jong ondernemen; men neme een bedrijfsnaam, werknemers in verschillende functies, een logo, aandelen die inwisselbaar zijn voor (nep)euro’s, materialen als garen, ringen en zakjes om te verpakken en een bedrijf is een feit. Vier bedrijfjes hebben zich bezig gehouden met zichzelf te presenteren voor “investeerders” (hoe beter, hoe meer geld voor de aandelen), het inkopen van materialen en het maken van producten; Ringen, kettingen, boekenleggers, enz. Hier komt veel bij kijken; hoeveel geld is er in kas, hoeveel materiaal je ervan kopen, wat- en hoe maken we ons product en voor hoeveel verkopen we om uit de kosten te komen. Natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met huur en salaris. Bij het maken van het logo zijn ze geholpen door een Engelstalige expert. Engels is op die momenten even de voertaal geweest in de bedrijfjes. De eindproducten zijn verkocht op een schoolmarkt waar geld is ingezameld tegen Ebola.

 

Welkom bij de romeinen; dit project is gestart met een mindmap.Tijdens het maken ervan worden er al vragen gesteld; Waar zijn er in Nederland resten teruggevonden van de romeinen? Welk geloof hadden de romeinen? Hoe zagen de huizen eruit? Welke uitvindingen hebben ze gedaan? Tot wanneer zijn ze de baas geweest in Nederland en hoe komt het dat ze uiteindelijk zijn verdwenen? In groepjes zijn de vragen onderzocht. Als verwerking ervan is er een maquette, kijkdoos, tijdlijn, tijdschrift, toneelstuk of powerpoint gemaakt en voor de klas gepresenteerd. 

 

Feest; de Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en dat is reden tot het project feest. De eerste week is een webpad (opdrachten per computer) gemaakt over wat Kinderboekenweek inhoudt. Ook is Ronald Kalkman, een kinderboekenschrijver, langs geweest om te vertellen over zijn boeken. Natuurlijk is er ook zelf geschreven; er is een verhaal gemaakt met als titel “Feest”. De week erop is kennis gemaakt met heel veel verschillende soorten feesten. Er is over gelezen en er is een poster over gemaakt die is gepresenteerd aan de klas. De laatste week zijn boekpresentaties, boekverslag en powerpoint presentatie, aan de orde geweest. Natuurlijk is een feestproject niet af zonder een echt feestje. Dit is door de bovenbouw georganiseerd voor de rest van de school. Een super-feestelijke en leuke afsluiting!

 

Planten en dierenrijk; Hoeveel planten en dierensoorten bestaan er eigenlijk? En hoe is hier een ordening in aangebracht? Tijdens dit project is kennis gemaakt met Linnaeus, een bioloog uit Zweden die in de 18e eeuw begonnen is met het systeem van rijken, stammen, ordes, families en soorten. Naast de theorie van het plantenrijk (met spore- en zaadplanten) en het dierenrijk (met gewervelden en ongewervelden) is er ook veldwerk gedaan. Tijdens het schoolkamp in Nunspeet is onder andere de hei bezocht, waar een bezoek is gebracht aan de schaapherder, het bos bekeken en zijn er veel paddenstoelen, planten en dieren ontdekt. Terug op school is de samenhang in de natuur aan de orde geweest. Voedselketens, voedselpiramides en het ecosysteem zijn behandeld. Daarnaast is de topografie van Nederland aan de orde geweest. Als je naar Nunspeet gaat moet je toch op de kaart aan kunnen wijzen waar je bent geweest.